Tercüme Bizim İşimiz
+90 (312) 417 0 470
bilgi@tercumeakademisi.net

Edebi Tercüme

Edebi tercüme yapmak isteyen çevirmenlerin kendi dillerine, çeviri yapacakları dile ve bu dillerin sanat anlayışına hakimiyet gerektirmektedir.  Bu da tabi ki edebi tercümelerin diğer tercümelere oranla daha fazla uzmanlık istemesi anlamına gelmektedir.  Çünkü edebi tercüme yapılacak eserlerde teknik konular yanında eseri ortaya koyan sanatçının sanat anlayışına da hakim olmak gerekmektedir.  Edebi çeviri yüzünden pek çok kaliteli eser değerini kaybederek oldukça düşük seviyelere inmiştir.  Bu yüzden edebi çeviri yapacak uzmanın çok yönlü bir kişiliği olması şarttır. Eserlerde bulunan kültürel nüanslara hakimiyet çevirinin tam anlamıyla yapılmasını sağlar.  Bir edebi eser çevresinden ve yazıldığı ortamdan bağımsız düşünülemez.

Edebi Tercüme Yapılan Sanat Türleri

Pek çok sanat türünde edebi çeviri yapılmaktadır.  Fakat bunların içinde en zoru şiir için yapılan tercümelerdir. Şiirler kısa sanat eserleri olsa da bir şiir için yapılacak edebi tercüme oldukça derin bir çalışmayı gerektirir.  Şiirin ses ritmi ve anlam derinliğini yansıtmak zor bir iştir.  Hikaye tercümesi şiir tercümesine oranla daha kolay bir yapıya sahip gibi görünse de hikaye türlerindeki atmosferin yakalanması açısından önem arz etmektedir.   Romanların tercüme kalitesi ise betimlemelerdeki inceliğin yakalanmasından anlaşılmaktadır. Oyunlar ise genellikle tarihi türlerde daha fazla bulunduğundan geniş bir bilgi donanımı gerektirmektedir.  Çünkü oyunları çevirirken tarih içinde oyuna yüklenen manalarına tam anlamıyla hakim olmak gerekmektedir.  Bu türler haricinde daha pek çok türde edebi tercüme yapılmaktadır.  Bu tercümelerde temel nokta sanattır.

Edebi Tercümelere Dönemsel Dokunuşlar

İnsanlığın var olduğu tarihten günümüze kadar gelen dönemlerin tamamında edebiyat var olmuştur.  İnsanın sanata olan ihtiyacından kaynaklı bu var oluş sayesinde sadece günümüze değil geçmiş dönemlere ait eserler de meydana gelmiştir.  Tabi bu eserlerin edebi tercüme ile anlamlı bir hal alması da eski dönem edebiyatına da hakim olmayı gerektirmektedir.  Edebi eserde bulunan söz sanatları,  söz öbekleri, deyim ya da atasözleri,  deyişler, şarkılar  ve daha pek çok unsur o eserin kültürüyle iletişim sonucunda doğru bir çeviri hali kazanır.  Kaynak ve hedef dillerdeki ustalıkla kültürün birleşmesi sonucunda  kaliteli tercüme oluşur.

Open chat
Powered by