Tercüme Bizim İşimiz
+90 (312) 417 0 470
bilgi@tercumeakademisi.net

Farsça Tercüme

Özbekistan ve Basra körfez ülkelerinde kullanılan ve Hint-Avrupa dil ailesinin üyesi olan Farsça, antik Pers uygarlığının kullandığı dilden türemiştir. İran, Afganistan ve Tacikistan’da resmi dil olarak kullanılır, orta Asya, güney Asya ve Ortadoğu da yüzyıllar boyunca kültür dili olarak kullanılmış olup çevre sınırlarındaki komşu ülkelerin dillerinde de etkisi görülmüştür. Farsça islam dini için büyük bir önem teşkil etmiştir, geçmişten günümüze pek çok sanatsal eserde izlerini bulmak mümkündür. İslam dinin bir nevi ikinci lisanı sayılır, tasavvuf tarzındaki pek çok edebi eser şiir, musiki ve benzeri türlerin oluşumunda farsça dili kullanılmıştır. Bu yüzden de dünya kültürünü etkileyen eserlerde Farsça tercüme şart olmuştur.

Farsça’nın Tasavvuf Sanatındaki Etkisi

İslam dini bu kadar bütünleşmiş bir din olan farsça, islami eserlerde kullanıldığı için ve konuşması şiirsel olarak nitelendirilebileceği gibi musikide de tercih edilmiştir. Hatta kullanıldığı coğrafya ve çevresinde kültür dili olarak görülmüştür. O kadar ilerlemiş ki Avrupa Birliğine resmi dil başvurusu bile yapılmıştır. Uluslar arası büyük dinler arasında yer alan ve pek çok inanı olan islamiyet edebi alanda da dini alanda da pek çok eseri bünyesinde barındırır. İslam dinine inana Müslümanlar pek çok farklı ülkede yaşayıp değişik dilleri kullanırlar. Ve dinlerine olan inançları gereği geçmişten gelen birikimleri yani edebi eserleri incelemek isterler. Çoğu da farsça yazıldığı için Farsça tercümesi gerekir.

Farsça’nın Ticaretteki Yeri

Ortadoğu ve orta Asya’da kullanılan dil olan Farsça coğrafyasında petrol yataklarını barındırır. Petrolün olduğu ve dünya piyasasının da gündeminde olan orta doğu pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ile ticaret halindedir. Yapılan diplomatik anlaşmalarda yada özel anlaşmalarda kendi resmi dilini kullanan ülkeler için gelişmiş Avrupa ülkerlerine Farsça tercüme gerekmektedir. Ülkelerin yasaları gereği bürokrasileri oldukça teferruatlıdır,  yapılan anlaşma ve ticaretlerde nakliye ve benzeri konularda yeteri kadar zaman kaybedildiği için otomatik çeviri sistemi oldukça işi hızlandırmaktadır. Sistem hızlı etki sağlasa da hata riski de en az hızı kadar vardır, bu yüzden işlerinizde her zaman tercümanları yada tercüme bürolarını seçin.

Open chat
Powered by