Tercüme Bizim İşimiz
+90 (312) 417 0 470
bilgi@tercumeakademisi.net

Ticari Tercüme

Uluslararası platformlarda ticaret yapan şirketler arasında yapılacak olan sözleşmelerde sözleşme metni için yapılacak çeviriler oldukça önemli bir metin özelliği taşımaktadır. Bu anlamda iki ya da daha fazla şirketin uluslararası ticaret dallarında faaliyet gösterirken finansal, hukuksal, bankacılık işlemleri, ticari teklif ve araştırma analizleri ve ihaleler için tercümeye ihtiyaçları olmaktadır. bu alanlarda yapılan ticari tercüme çalışmaları büyük bir hassasiyet ve şeffaflık içinde hazırlanmalıdır. Anlamı muğlak ifadeler kesinlikle bu çalışmalar içinde yer almamalıdır. Ayrıca yapılan tercüme metni içerisinde geçen şirketlere özel bağlayıcılığı bulunan kısımların tercümeleri için ise daha fazla titizlik gösterilmelidir.

Ticari Tercüme Alanları

Ticari tercüme alanları ve metinleri farklı başlıklar altında gruplandırılmaktadır. Şirketler arasındaki bağı oluşturan anlaşma metinleri, şirketlerin devirleri, yıllık ya da aylık bilançoları, şirketlere ait olan bilançolar ve faturalar ticari tercüme metinleri arasında yer almaktadır. Bunların yanında ibraname, planlar, projeler, raporlar, senet, yazışmalar, yönetmelikler, ruhsat, kira sözleşmeleri gibi alanlar da yine ticari tercümeler arasında yer almaktadır. Ayrıca tercüme açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ve rapor niteliği taşıyan yazışmalar da tercümanlar tarafından dikkatli şekilde çevrilmelidir.  Faaliyet tablosu, imza sirküleri, teknik şartname, ihale dosyası, kontratlar, borsa analizleri, ekonomi analizleri, temliknameler, hata bildirim yazısı, içerik öğeleri sertifikası, imalatçı analizi, satış sertifikası, satış ve teknik destek belgesi gibi çok farklı türlerde ticari tercüme belgelerinin de tercümanlar tarafından incelenerek çevirisinin yapılması şarttır.

Ticari Tercümelerde Sözleşmelerin Önemi

Ticari kuruluşların aralarında yaptıkları sözleşmeler çalışma şekillerinin omurgasını oluşturmaktadır. Çalışma ve şirket kuralları açısından da bu sözleşmelerin dışına çıkamayan kuruluşlar için ticari tercüme alanında bulunan sözleşmeler oldukça ehemmiyet taşımaktadır. Alım satım sözleşmesi metninin tercümesinde yapılacak yanlışlıklar şirketi zarara dahi sürükleyebilirken hissedar sözleşmesi ise şirketi ayakta tutacak bir tercümeye ihtiyaç duymaktadır. Ticari bir kurumun devamlılığı için şart olan sözleşmeler için yapılacak tercümelerin son derece titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Bu sözleşmeler dışında bulunan temsilcilik sözleşmesi, şirket ana sözleşmesi ve denizcilik sözleşmesi gibi sözleşmelerin metinleri de aynı hassasiyet ile tercüme edilmelidir.

Open chat
Powered by